Dorpsraad-Baardegem sponsors

Alle nieuws

JANUARI 2023

- De aanhouder wint: Na veel tussenkomsten werden er werken uitgevoerd om de permanente waterstroom op het voetpad en de rijweg aan het Lindenhof te stoppen. Modder en bij vriesweer ijs zorgen maandenlang voor een vervelende en gevaarlijke situatie. Dank aan de politie van Aalst om bijstand te willen verlenen.

 

- Er werden een aantal nieuwe meldingen gedaan met het oog op herstellings- en verbeteringswerken in het dorp (omgereden verkeersbord aan de Blokveldstraat, gebrekkig aangelegd voetpad na nutswerken,...)

 

- De nieuwe brochure om nieuwe inwoners in Baardegem welkom te heten is klaar (versie 4 reeds).

 

- Deze maand, op initiatief van de Dorpsraad, opstartvergadering voor een BIN in Baardegem met de enthousiaste vrijwilligers die zich hebben gemeld. Dank hiervoor.

 

 

 

 

 
Meer nieuws
Dorpsraad-Baardegem sponsors